Карыялардан, улгайган адамдардан кабар алуу ар бир Кыргызстандыктардын атуулдук милдети.

по admin В новости универсиада 2023 Вкл 19.12.2023

 «Карынын сөзүн капка сал» — деген улуу сөз бекеринен айтылып калбаса керек. Тилекке каршы ушундай улуу сөздөрдү сүйлөгөн карыяларыбыз катардан азайып, сый урматтан калып, карыялар үйүнө түшүп калуулары биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Дал ушундай кароосуз калган карыялар үчүн мамлекет кам көрүп жаткан Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүнө караштуу карыялар үйүнө ЗЭУКтун 9 база 1- курсунда окууган студенттердин коштоосу менен колледждин директорунун орун басары Алтынбаев Н. К жетекчилиги астында жогоруда айтылган карыяларга өздөрүнүн сый урматтарын көрсөтүшүп, белектерин тартуулап келишти.

Оставить комментарий