Мамлекеттик тил кунуно карата «Ыйык тил» тош белгиси менен биздин окутуучулар сыйланды

по admin В новости универсиада 2023 Вкл 28.09.2023

Профессордук окутуучулук курам мамлекеттик тил кунуно карата "Ыйык тил" тош белгиси менен биздин окутуучулар сыйланды. Педагогика кафедрасынын башчысы улук окуутучусу Ризашова Манзура Байбуваевна, Заманбап эл аралык университеттин колледжинин окуутучусу Топчубекова Айнура Топчубековна, ошондой эле сыйлоо баракчасы менен Сабиров Камчыбек улук окутуучу агайыбыз сыйланды.

Оставить комментарий